Libuša Němcová je absolventkou súkromných výtvarných hodín od BEAUTIFUL ART gallery pod vedením uznávaného, nezávislého slovenského umelca Didier Le Mar ©. Jej výtvarný vývoj prechádzal rôznymi fázami od roku 2020 až do 2023, kde sa učila a osvojila si základy pokročilých výtvarných pojmov až po osvojenie si výtvarnej techniky, ktorá je príznačná pre jej aktuálnu tvorbu. Jej hlavnou doménou a smerom je pointilizmus a neoimpresionizmus.
Médium, ktoré používa je olej, s ktorým sa tiež učí pracovať od roku 2020 a zvláda to veľmi dobre. Vyvrcholením jej súkromných štúdii bola záverečná výstava diel vo Švajčiarsku s názvom Putovanie v Alpách, ktorá sa konala od 23.03.2023. Jej diela verne odzrkadľujú jej vášeň pre cestovanie a sú vpodstate jej denníkom, ktorý verne odzrkadľuje jej impresie.