Autor: Libuša Němcová 
            nemcovalibusa@azet.sk 

DIČ: 1048180815
IČ: 1048180815
Československá Obchodná Banka
BIC kód je: CEKOSKBX

Bankové spojenie: SK68 7500 0000 0040 3200 4709